Home | Site Map | Contact | Tiếng Việt  
 
Home
Home >> News and Events >> Forum & Events
Hội thảo tham vấn quốc gia về Hiệp định VPA/FLEGT
21/04/2014 14:13

Photo by VNFOREST
Hà Nội – Việt Nam và Liên minh Châu Âu đã tuyên bố khởi động đàm phán về Hiệp định Đối tác Tự nguyện (VPA) trong chương trình hành động Tăng cường thực thi lâm luật, quản trị rừng và thương mại lâm sản (FLEGT) tháng 10/2010. Trong khuôn khổ này, Ngày 18/4/2014  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội thảo tham vấn quốc gia về Hiệp định VPA/ FLEGT nhằm lấy ý kiến các bên liên quan về  nội dung của hiệp định VPA/ FLEGT và cơ chế thực hiện Hiệp định để đoàn đàm phán có cơ sở đàm phán cho các vòng tiếp theo. Đồng thời Hội thảo sẽ thảo luận về vai trò của các bên liên quan trong việc thực Hiệp định VPA sau khi được ký kết.

Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu đại diện các Bộ/ngành quản lý nhà nước cấp trung ương, các cơ quan quản lý nhà nước địa phương, đại diện khối doanh nghiệp, hộ trồng rừng; các tổ chức xã hội dân sự, các tổ chức phi chính phủ trong nước, Phái đoàn Liên Minh Châu Âu tại Việt Nam, một số nước thành viên EU và  đại diện Chương trình FAO/FLEGT là tổ chức đã tài trợ cho hội thảo.

Trong bài phát biểu khai mạc ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẳng định “Mục đích của việc đàm phán Hiệp định VPA là hai bên đạt được một thỏa thuận hợp tác đảm bảo gỗ và sản phẩm gỗ xuất khẩu từ Việt Nam vào thị trường EU có nguồn gốc hợp pháp thông qua qui trình cấp phép FLEGT của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp chế biến gỗ Việt Nam mở rộng xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ vào thị trường EU và tăng khả năng thích ứng với yêu cầu thay đổi của thị trường EU theo qui chế 995 về trách nhiệm giải trình vừa có hiệu lực từ tháng 3/2013’’.

Ông Hà Công Tuấn cũng nhấn mạnh: "Thông qua việc đàm phán Hiệp định VPA, Việt Nam đã và đang thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của Chính phủ, của người dân và của các doanh nghiệp chế biến gỗ xuất khẩu Việt Nam trong cuộc chiến chống khai thác và thương mại gỗ hợp pháp trên toàn cầu'.

Tham dự hội thảo, Tiến sỹ Franz Jessen, Đại sứ - Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) tại Việt Nam đã nhấn mạnh “EU tin rằng thành công của đàm phán VPA giữa EU và Việt Nam sẽ góp phần tăng cường quá trình cải cách thể chế trong lĩnh vực lâm nghiệp, thực thi pháp luật và nâng cao hình ảnh quốc gia cũng như thương hiệu của ngành công nghiệp gỗ của Việt Nam. Điều này sẽ đảm bảo rằng các sản phẩm gỗ và gỗ Việt Nam có thể duy trì tiếp cận với thị trường EU đồng thời tăng cường tiếp cận thị những trường khác. Đối với EU, điều quan trọng là Hiệp định  VPA/FLEGT sẽ hỗ trợ tăng cường tính hợp pháp thông qua sự ủng hộ rộng rãi trong xã hội Việt Nam, bao gồm các tổ chức xã hội dân sự, khối tư nhân và cộng đồng tham gia quản lý rừng ở các vùng nông thôn.“

Ông Jong-ha Bae, Trưởng đại diện FAO tại Việt Nam, đại diện cho Chương trình FAO/EU/FLEGT chia sẻ 'Mặc dù FAO mới hỗ trợ cho quá trình đàm phán VPA/FLEGT của Việt Nam, nhưng tôi tin tưởng rằng FAO thông qua chương trình FAO-EU FLEGT sẽ tiếp tục hỗ trợ các dự án nhỏ cho cơ quan Chính phủ, các tổ chức phi chính phủ và các hiệp hội của Việt Nam để họ có đủ năng lực thực hiện đầy đủ Hiệp định VPA sau khi ký kết'.

Kết quả thảo luận tại hội thảo sẽ là những thông tin quý giá để đoàn đàm phán có cơ sở đàm phán cho các vòng tiếp theo. Các cơ quan quản lý nhà nước, trung ương và địa phương, các đối tác quốc tế, các doanh nghiệp và các tổ chức dân sự xã hội đánh giá cao kết quả đàm phán giữa Việt Nam và EU, tiếp tục thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch và lộ trình kết thúc đàm phán Hiệp định VPA/FLEGT vào cuối năm nay, đồng thời cam kết sẽ tích cực tham gia quá trình thực hiện Hiệp định sau khi Hiệp định được ký kết.

FSSP CO.
Other News
ANNOUCEMENT ON NATIONAL STAKEHOLDER CONSULTATION WORKSHOP ON VPA/FLEGT
EU projects launched to support forest management in Vietnam
FSSP annual plenary meeting for 2014
Announcement on FSSP Annual Plenary Meeting 2014
Press Release: FSSP annual review meeting for 2011
Home     |     Site Map     |     Contact  This website is upgraded with fund from JICA Visitors: 847085
Copyright © 2010 Forest Sector Support Partnership
Address: 3rd floor, A8 building, No. 10 Nguyen Cong Hoan, Ba Dinh district, Ha Noi
Tel: (84-4) 3762.9412; Fax: (84-4) 3771.1431;  Email: fssp@hn.vnn.vn