Author Archives: adminadmin

Bệnh gút có ăn được lạc không
Gút

Bệnh gút có ăn được lạc không?

Bệnh gút có ăn được lạc không? Đây là thắc mắc của nhiều người bệnh, bởi chế độ ăn uống ảnh hưởng nhiều đến tình trạng và hiệu quả trị...

0
Tháng Tư 24, 2020
Bệnh gút có ăn được tiết canh không
Gút

Bệnh gút có ăn được tiết canh không?

Người bị bệnh gút có ăn được tiết canh không? Chế độ ăn uống của người bệnh gút cũng rất đặc biệt, nếu không tình trạng bệnh có thể tiến...

0
Tháng Tư 24, 2020