Bác sĩ Vũ Ngọc Ánh

Tiểu sử bác sĩ Vũ Ngọc Ánh

Năm sinh: 1901 – 1945

Quê quán: Nam Định

Trình độ học vấn: Bác sĩ y khoa

Sự nghiệp

Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, có nền nếp, gia giáo. Cha ông lúc bấy giờ là Tổng Đốc Vũ Ngọc Oánh.

Thời thơ ấu, ông học và đỗ tú tài tại trường Albert Sarraut.

Năm 1928, ông đi du học ngành Bác sĩ y khoa tại Pháp.

Sau khi về nước, ông làm việc tại các bệnh viện ở Hà Nội.

Ông nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội

Bộ trưởng Y tế trong chính phủ Trần Trọng Kim

Tác phẩm nổi tiếng

Bác sĩ Vũ Ngọc Ánh là tác giả một số sách y học viết bằng tiếng Pháp như:

  • La chèque de bétel en Indochine (1928, Paris)
  • Notes sur la Vaccination antivariolique destinées au “bà mụ” (1930, Hà Nội).