For next official VPA/FLEGT negotiation round between Viet Nam and EU, VNFOREST continues to call for comments on the Draft 6 of Timber and timber product legality definition and the Draft 3 of TLAS.

Comments should be sent before 28 February, 2013 to FLEGT and Lacey Standing Office, VNFOREST, MARD, 2 Ngoc Ha, Ba Dinh Ha Noi, fax: 04.38438793, or via email: nguyentuongvan.ln@mard.gov.vnnguyenminhthuong.vnforest@gmail.com.

The Draft 6 of Timber and timber product legality definition
The Draft 3 of TLAS – Organizations
The Draft 3 of TLAS – Households

Tìm hiểu thêm:

  1. Bệnh gai cột sống
  2. Đau thần kinh tọa
  3. Viêm khớp dạng thấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *