IPCC là gì? IPCC là viết tắt của tổ chức nào?

5/5 - (11 bình chọn)

IPCC là gì?

IPCC là tên viết tắt của Ủy ban Liên chính phủ về Biến đổi Khí hậu, với tên tiếng anh đầy đủ là Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC được thành lập vào năm 1988 bởi Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) và Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc (UNEP). Sau đó được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc công nhận. Tư cách thành viên dành cho tất cả các thành viên của WMO và UN. IPCC tạo ra các báo cáo đóng góp cho công việc của Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC), điều ước quốc tế chính về biến đổi khí hậu. Mục tiêu của UNFCCC là “ổn định nồng độ khí nhà kính trong khí quyển ở mức độ cho phép, ngăn chặn sự can thiệp của con người với hệ thống khí hậu”. Báo cáo đánh giá thứ năm của IPCC là báo cáo khoa học quan trọng góp phần vào Thỏa thuận Paris của UNFCCC năm 2015.

Thành lập 1988
Trang web www.ipcc.ch

logo của IPCC

Các báo cáo của IPCC bao gồm “thông tin khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội có liên quan để hiểu cơ sở khoa học về nguy cơ biến đổi khí hậu do con người gây ra, các tác động tiềm năng và các lựa chọn để thích ứng và giảm thiểu những tác động này.” IPCC không thực hiện nghiên cứu ban đầu, cũng không theo dõi khí hậu hoặc các hiện tượng liên quan. Thay vào đó, nó đánh giá các tài liệu được xuất bản. Tuy nhiên, IPCC có thể nói là kích thích việc nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học khí hậu. Các chương của báo cáo IPCC thường bao gồm các phần về giới hạn và kiến ​​thức hoặc lỗ hổng nghiên cứu và việc công bố báo cáo đặc biệt của IPCC có thể xúc tác cho hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực đó.

Hàng ngàn nhà khoa học và các chuyên gia khác đóng góp trên cơ sở tự nguyện để viết và xem xét các báo cáo, sau đó được chính phủ xem xét. Các báo cáo của IPCC chứa một “Tóm tắt cho các nhà hoạch định chính sách”, có thể được sự chấp thuận của các đại biểu từ tất cả các chính phủ tham gia. Thông thường, điều này liên quan đến chính phủ của hơn 120 quốc gia.

Nguồn gốc và mục đích

IPCC được phát triển từ một cơ quan khoa học quốc tế, Nhóm tư vấn về khí nhà kính được thành lập năm 1985 bởi Hội đồng khoa học quốc tế, Chương trình môi trường của Liên hợp quốc (UNEP) và Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) để đưa ra khuyến nghị dựa trên những nghiên cứu hiện tại. Nhóm nhỏ các nhà khoa học này thiếu các nguồn lực để trang trải tính chất liên ngành ngày càng phức tạp của khoa học khí hậu. Các Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ muốn một công ước quốc tế để thống nhất hạn chế về khí nhà kính. Chính phủ Hoa Kỳ là lực lượng chính trong việc hình thành IPCC như một cơ quan liên chính phủ tự trị, trong đó các nhà khoa học tham gia với tư cách là chuyên gia về khoa học và là đại diện chính thức của chính phủ của họ, để đưa ra các báo cáo có sự ủng hộ vững chắc của tất cả các nhà khoa học hàng đầu trên toàn thế giới, và sau đó phải đạt được sự đồng thuận từ mọi chính phủ tham gia. Theo cách này, nó được hình thành như một sự lai tạo giữa một cơ quan khoa học và một tổ chức chính trị liên chính phủ. Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí hậu không tiến hành nghiên cứu ban đầu của riêng mình. Nó tạo ra các đánh giá toàn diện, báo cáo về các chủ đề đặc biệt và phương pháp luận. Các đánh giá được xây dựng trên các báo cáo trước đó, nêu bật những kiến ​​thức mới nhất. Ví dụ, từ ngữ của các báo cáo từ đánh giá đầu tiên đến đánh giá thứ năm phản ánh bằng chứng ngày càng tăng về sự thay đổi khí hậu do hoạt động của con người gây ra.

IPCC đã thông qua và xuất bản “Nguyên tắc quản lý công việc IPCC”, trong đó tuyên bố rằng IPCC sẽ đánh giá:

  • Nguy cơ biến đổi khí hậu do con người gây ra.
  • Tác động của biến đổi khí hậu.
  • Cách phòng ngừa.

Tài liệu này cũng nói rằng IPCC sẽ thực hiện công việc này bằng cách đánh giá “trên cơ sở toàn diện, khách quan, công khai và minh bạch các thông tin khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội có liên quan để hiểu cơ sở khoa học” của các chủ đề này. Các nguyên tắc cũng nêu rõ rằng “các báo cáo của IPCC phải trung lập với chính sách, mặc dù chúng có thể cần phải xử lý khách quan các yếu tố khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội liên quan đến việc áp dụng các chính sách cụ thể.”

Hoạt động

IPCC tập trung các hoạt động của mình vào các nhiệm vụ được phân bổ bởi Hội đồng điều hành WMO và các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị UNEP cũng như các hành động hỗ trợ quá trình UNFCCC. Mặc dù việc chuẩn bị các báo cáo đánh giá là một chức năng chính của IPCC, nó cũng hỗ trợ các hoạt động khác, như Trung tâm phân phối dữ liệu và Chương trình kiểm kê khí nhà kính quốc gia, theo yêu cầu của UNFCCC.

IPCC cũng thường trả lời các câu hỏi từ Cơ quan trực thuộc UNFCCC về Tư vấn Khoa học và Công nghệ (SBSTA).

IPCC được trao giải Nobel Hòa bình

Vào tháng 12 năm 2007, IPCC đã được trao giải Nobel Hòa bình “vì những nỗ lực của họ để xây dựng và phổ biến kiến ​​thức về biến đổi khí hậu nhân tạo, và đặt nền móng cho các biện pháp cần thiết để chống lại sự thay đổi đó“. Giải thưởng được chia sẻ với Cựu Phó Tổng thống Hoa Kỳ Al Gore cho công trình của ông về biến đổi khí hậu và phim tài liệu An Inconvenient Truth .


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *