List of Partnership Steering Committee members

Tác giả

List of Partnership Steering Committee members

Full name

Organisation

Tel

Fax

Email

Hứa Đức Nhị Vice Minister, MARD 04.38436172 huaducnhi@yahoo.com
Juergen Hess Manager, Management of Natural Resources programme, GIZ 04.39329576 04.39329575 juergen.hess@giz.de
Phạm Văn Tấn Deputy Director, International Cooperation Department, Ministry of Natural Resources and Environment 04.37735084 04.38352191 pvtan@monre.gov.vn
Đinh Ngọc Minh Deputy Director, Agriculture Economic Department, Ministry of Planning and Investment 04.38355310 04.38234716 ngocminhmpi@yahoo.com.vn
Nguyễn Thị Hồng Yến Deputy Director, Department of Debt Management and International Finance, Ministry of Finance 04.22202828 nguyenhongyen@mof.gov.vn
Trần Kim Long Deputy Director, International Cooperation Department, MARD 04.38434682 04.37330752 tklongidmard@fpt.vn
Nguyễn Văn Hà Deputy Director, Department of Finance, MARD 04.37345865 04. 38237535 ngvanha@yahoo.com
Phạm Xuân Thịnh Senior Specialist, Department of Planning, MARD 04.38432615 04.38233811 thinh.dop@gmail.com
Nguyễn Nghĩa Biên Director, Department of Planning and Finance, Administratrion of Forestry, MARD 04.38439185 bienforest@gmail.com
Hoàng My Lan Senior programme officer, SDC 04.93346627 04.39346633 lan.hoang@sdc.net
Lê Thị Thu Hường Programme Coordinator, Finland Embassy 04. 3826 6788, ext: 213 04.3826 6766 huong.lethithu@formin.fi
Yuriko Shoji FAO Viet Nam Representative 04.39424208 04.39423257 yuriko.shoji@fao.org
Noriyoshi Kitamura Forestry Programme Advisior, JICA 04.38439120 04.38439120 noriyoshi.kitamura@gmail.com
Nguyễn Quang Tân National coordinator, RECOFTC Việt Nam 04.37264745 04.37264746 tan@recoftc.org
Ngô Thị Kim Yến PS-ARD management and support board, Helvetas 04.38431750 04.38431744 kim.yen@helvetas.org
Trịnh Lê Nguyên Director, Pan Nature 04.35564001 04.35568941 nguyen@nature.org.vn
Vũ Thị Hiền Director, CERDA 04.62690174 04.62690848 tranvuhientk@yahoo.com
Nguyễn Tôn Quyền Vice President, General Secretary, VIFORES 04.62782122 04.37833016 info@vietfores.org
Nguyễn Xuân Vỹ Hà Tĩnh forest protection sub-department, Northern Centre RFN 039.3857808 039.3858024 nguyenxuanvyht@gmail.com
Lê Văn Minh Vice director, DARD Lâm Đồng, Central Highlands RFN 063.3831995 063.3828630 vodinhthodalat@gmail.com
Nguyễn Bá Ngãi Director, FSSP CO 04.38438792 04.38438793 nguyenbangai@gmail.com

Sửa đổi lần cuối


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *