Trang 2 trên 2

Vườn quốc gia Xuân Sơn

Vườn quốc gia Xuân Sơn là khu bảo tồn thiên nhiên và du lịch

Vườn quốc gia Xuân Sơn là một trong những vườn quốc gia có vai trò bảo tồn các loài sinh vật của Việt Nam. Để tìm hiểu rõ hơn về những thông tin của vườn Xuân Sơn cũng như sự đa dạng về sinh học, địa điểm du lịch. Mời mọi người tìm hiểu bài viết dưới đây nhé để nắm rõ hơn những kiến thức về vườn nhé.

Vườn quốc gia Xuân Sơn

Vườn quốc gia Xuân Sơn
Vườn quốc gia Xuân Sơn

Năm 1986, rừng Xuân Sơn đã được đưa vào danh sách rừng cấm quốc gia của Thủ tướng Chính phủ với diện tích bảo vệ theo quyết định số 194/CT.

Đến năm 1992, khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Sơn được thành lập ban quan lý bao gồm 9 đồng chí, trong đó 1 đảng viên, trình độ đại học 4/9 cán bộ.

Khu bảo tồn quốc gia lên thành vườn quốc gia theo quyết định số 49/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 17 tháng 4 năm 2002.

Vị trí địa lý của vườn quốc gia Xuân Sơn

Vị trí địa lý vườn quốc gia Xuân Sơn
Vị trí địa lý vườn quốc gia Xuân Sơn

Vườn quốc gia Xuân Sơn nằm trên dãy núi Hoàng Liên Sơn ở điểm cuối. Vườn thuộc địa phận của huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ, cách trung tâm thành phó Việt Trì khoảng 80 km và Hà Nội khoảng 140 km.

Vị trí địa lý:

 • Phía Đông giáp các xã Tân Phú, Minh Đài, Long Cốc, huyện Tân Sơn
 • Phía Tây giáp huyện Phù Yên tỉnh Sơn La, huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình
 • Phía Nam giáp huyện Đà Bắc tỉnh Hòa Bình
 • Phía Bắc giúp xã Thu Cúc huyện Tân Sơn

Tọa độ địa lý:

 • Từ 21°03′ đến 21°12′ vĩ bắc
 • Từ 104°51′ đến 105°01′ kinh đông

Tổng diện tích của vườn quốc gia Xuân Sơn là 15,048 ha và được chia thành 3 phân khu bao gồm:

 • Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt là 9,099ha
 • Phân khu phục hồi sinh thái là 5,737 ha
 • Phân khu dịch vụ hành chính là 212 ha

Diện tích vùng đệm của vườn quốc gia Xuân Sơn là 6,208 ha thuộc địa bàn các xã:

 • Kiệt Sơn
 • Lai Đồng
 • Minh Đài
 • Đồng Sơn
 • Tân Sơn
 • Kim Thượng
 • Xuân Đài

Đa dạng sinh học của vườn quốc gia Xuân Sơn

Đa dạng sinh học của vườn quốc gia Xuân Sơn
Đa dạng sinh học của vườn quốc gia Xuân Sơn

Dạng địa hình:

 • Vườn quốc gia Xuân Sơn thuộc hệ thống núi đá vôi với độ cao từ 700 đến 1300 m
 • Có nhiều hang đá

Đa dạng về thực vật:

 • Vườn quốc gia Xuân Sơn có khoảng 1197 loài thực vật có mạch thuộc 650 chi và 175 họ
 • Có 52 loài thuộc ngành Quyết và ngành Hạt Trần

Đa dạng về động vật:

 • Có 91 loài cá
 • 75 loài bò sát và lương cư
 • 241 loài chim
 • 76 loài thú

Chức năng và nhiệm vụ của vườn quốc gia Xuân Sơn

Chức năng của vườn Xuân Sơn

Những chức năng quan trọng của vườn quốc gia Xuân Sơn đối với hệ sinh thái Việt Nam bao gồm:

 • Quản lý bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học
 • Bảo tồn, phát huy các giá trị đặc biệt về thiên nhiên, mẫu chuẩn hệ sinh thái, nguồn gen sinh vật
 • Bảo tồn các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan
 • Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
 • Bảo vệ môi trường sinh thái; cung ứng dịch vụ môi trường rừng
 • Tổ chức các hoạt động dịch vụ, du lịch sinh thái

Nhiệm vụ của vườn Xuân Sơn

Những nhiệm vụ quan trọng của vườn quốc gia Xuân Sơn bao gồm:

 • Tổ chức quản lý, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, khôi phục và bảo tồn nguyên vẹn các hệ sinh thái, bảo tồn tính đa dạng sinh học
 • Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
 • Sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên thông qua tổ chức hoạt động kinh doanh du lịch sinh thái, dịch vụ môi trường rừng và chia sẻ lợi ích cho cộng đồng thông qua việc tạo sinh kế cho cộng đồng phát triển
 • Lập các dự án đầu tư xây dựng và phát triển Vườn quốc gia và là chủ đầu tư các dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và được Ủy ban nhân dân tỉnh giao
 • Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ rừng, là Ban quản lý rừng đặc dụng theo quy định tại điều 61 Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004
 • Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính
 • Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính theo quy định của Nhà nước

Bảng giá dịch vụ thăm quan Vườn Quốc gia Xuân Sơn

Du lịch vườn quốc gia Xuân Sơn
Du lịch vườn quốc gia Xuân Sơn

Giá dịch vụ hướng dẫn tham quan du lịch sinh thái và giáo dục môi trường

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, hang Na, hang thổ Thần, thác Ngọc:

 • Bảo tàng thiên nhiên là 100 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhên, hang thổ Thần là 200 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhên, hang thổ Thần, hang Na là 300 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang thổ Thần, hang na, thác Ngọc là 500 nghìn VND

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, hang Cỏi, hang Đất, thác Ngọc:

 • Bảo tàng thiên nhiên là 100 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi là 200 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi, hang Đất là 300 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi, hang Đất, thác Ngọc là 500 nghìn VND

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, hang Lấp, hang Dôi, thác Ngọc:

 • Bảo tàng thiên nhiên là 100 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang Lấp là 200 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang Lấp, hang Dôi là 300 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang Lấp, hang Dôi, thác Ngọc là 500 nghìn VND

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, hang Cỏi, hang Đất, cây Di sản:

 • Bảo tàng thiên nhiên là 100 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi là 200 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi, hang Đất là 300 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang Cỏi, hang Đất, cây Di Sản là 500 nghìn VND

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, hang Lạng, thác Mơ:

 • Bảo tàng thiên nhiên là 100 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang Lạng là 300 nghìn VND
 • Bảo tàng thiên nhiên, hang Lạng, thác Mơ là 500 nghìn VND

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, đỉnh núi Ten:

 • Bảo tàng thiên nhiên, đỉnh núi Ten là 1 triệu VND

Tuyến bảo tàng thiên nhiên VQG, đỉnh núi Cẩn:

 • Bảo tàng thiên nhiên, đỉnh núi Cẩn là 1 triệu VND

Giá dịch vụ cho thuê hội trường ( Hội trường tầng 3 văn phòng VQG Xuân Sơn)

 • Từ 10 – 30 người là 2,100,000 VNĐ
 • Từ 30 – 50 người 2,500,000 VNĐ
 • Giá dịch vụ biểu diễn văn nghệ phục vụ khách du lịch 1,300,000 VNĐ

Như vậy chúng tôi đã chia sẻ những kiến thức bổ ích về vườn quốc gia Xuân Sơn và địa điểm du lịch đẹp nơi đây. Hi vọng với những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ secx giúp mọi người hiểu hơn về vườn Xuân Sơn.

Vườn quốc gia Vũ Quang thuộc tỉnh Hà Tĩnh

Vườn quốc gia Vũ Quang hay vườn quốc gia Vụ Quang nằm ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Được thành lập vào 30/07/2002 theo quyết định số 102/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Vườn quốc gia Vũ Quang là nơi có nhiều loài sinh vật đặc hữu chỉ có ở nước ta như sao la, mang Vũ Quang (Muntiacus vuquangensis)…

Giới thiệu về vườn quốc gia Vũ Quang

Nằm ở đâu?

Vườn quốc giá Vũ Quang nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Tĩnh, thuộc huyện Hương Sơn, cách TP Hà Tĩnh 75km. Cụ thể:

 • Phía Bắc: Giáp xã Hương Minh, Hương Đại, huyện Vũ Quang và xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn.
 • Phía Nam: Giáp với biên giới Việt Nam – Lào.
 • Phía Đông: Giáp xã Hoà Hải, huyện Hương Khê.
 • Phía Tây:  giáp xã Sơn Kim, huyện Hương Sơn.
Nằm ở độ cao trung bình trên 800m so với mặt nước biển, thuộc khu vực khí hậu nhiệt đới gió mùa. Nhiệt độ trung bình năm là 23 độ C và lượng mưa trung bình năm là 2.304,5 mm.
Vườn quốc gia Vũ Quang nằm ở vị trí rất quan trọng trong dãy Trường Sơn; nằm ở giữa vườn quốc gia Phù Mát (phía bắc) và vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng (phía nam).

Diện tích

Vườn quốc gia Vũ Quang có tổng diện tích là 55.028,9 ha có diện tích rừng đặc dụng là 52.881 ha. Trong đó:

 • Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt: Có diện tích là 38.800,0 ha.
 • Phân khu phục hồi sinh thái: Có diện tích là 16.184,9 ha.
 • Phân khu hành chính dịch vụ: Có diện tích là 44,0 ha.

vườn quốc gia Vũ Quang

Dân cư

Có 329 nhân khẩu sống trong vùng lõi và 31.073 nhân khẩu vùng đệm, đa số là người Kinh. Theo kết quả điều tra, số hộ làm nông nghiệp chiếm 93%, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chiếm 4% và lâm nghiệp chiếm 3%.

Hệ sinh thái

Diện tích rừng tự nhiên ở vườn quốc gia Vũ Quang chiếm đến 76% với hai kiểu chính:

 • Rừng kín thường xanh á nhiệt đới: 20%, loài thực vật đặc trưng là hoàng đàn và pơmu.
 • Còn lại là rừng kín thường xanh nhiệt đới với những loài thực vật bậc cao lim, cẩm lai, trầm hương, lát hoa… cùng nhiều loại cây dược liệu quý hiếm.

Ngoài ra, còn được phân chia theo đai cao thành 5 kiểu rừng chính:

 • Ở độ cao 100 – 300m: Rừng kín thường xanh trên đất thấp
 • Độ cao từ 300 – 1.000m: Rừng thường xanh trên núi thấp
 • Ở độ cao từ 1.000 – 1.400m: Rừng thường xanh trung bình.
 • Độ cao 1.400 – 1.900m: Rừng thường xanh trên núi cao.
 • Rừng phân bố trên độ cao lớn hơn 1.900m.

Thực vật

Theo báo cáo của những nhà nghiên cứu, vườn quốc gia Vũ Quang có 1.612 loài thực vật bậc cao có mạch, thuộc 191 họ, 676 chi. Bao gồm:

 • 94 loài thực vật quý hiếm cần được bảo tồn có tên trong sách đỏ Việt Nam.
 • 339 loài cây gỗ quý hiếm, có giá trị kinh tế cao như lim, pơ mu, cẩm lai, trầm hương…
 • 686 loài cây được sử dụng làm thuốc.

Do đó, trong những năm qua vườn quốc gia Vũ Quang trở thành điểm nóng về nạn chặt phá rừng, khai thác gỗ bừa bãi.

Động vật

Vườn quốc gia Vũ Quang có hệ động vật vô cùng phong phú và đa dạng. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, VQG Vũ Quang có đến 94 loài thú thuộc 26 họ; 58 loài bò sát; 315 loài chim; 88 loài cá; 316 loài bướm và 31 loài lưỡng cư. Trong số đó có:

 • 26 loài thú, 16 loài bò sát và hơn 10 loài chim quý hiếm cần được bảo vệ và bảo tồn.
 • 2 loài thú mới được phát hiện là sao la (dê rừng dài) vào năm 1992 và mang lớn vào năm 1993.
 • 36 loài phụ thú đặc hữu của núi rừng Trường Sơn Bắc như vượn má vàng, voọc Hà Tĩnh, voọc vá chân nâu…
 • Một số loài thuộc nhóm động vật nguy cấp cần bảo tồn xuất hiện thường xuyên ở đây như cheo cheo, mang lớn, voi, dơi, một số loài khỉ.
 • Có nhiều loài rùa sinh sống hàng trăm năm như rùa núi viền, rùa hộp ba vạch, rùa hộp trán vàng…

Mang lớn được phát hiện ở vườn quốc gia Vũ Quang

Thực trạng động thực vật hiện nay

Hiên nay, số lượng động thực vật ở vườn quốc gia Vũ Quang đã suy giảm mạnh. Thậm chí một số loài số lượng cá thể còn lại rất ít hoặc có thể đã bị tuyệt chủng. Nguyên nhân được cho là do dân số tăng nhanh; dân cư ở vùng đệm vẫn còn nghèo khó, thu nhập không ổn định. Trong khi đó, nhu cầu về động vật hoang dã và gỗ quý hiếm có giá trị kinh tế cao lại nhiều; nhận thức của người dân về pháp luật về việc bảo vệ động thực vật hoang dã, bảo vệ rừng vẫn còn hạn chế nên thường bị kẻ xấu lôi kéo, lợi dụng. Đây chính là thách thức, sức ép lớn cho công tác bảo tồn của vườn quốc gia Vũ Quang.

Trong những năm gần đây, Ban quản lý vườn quốc gia Vũ Quang đã tích cực tổ chức, triển khai rất nhiều hoạt động với mục đích bảo tồn sự đa dạng sinh học; ngăn chặn và phòng chống khai phá rừng, săn bắt động vật hoang dã; tăng cường công tác kiểm soát, quản lý bảo vệ rừng.

Phòng nghiên cứu khoa học của VQG Vũ Quang phối hợp với các viện nghiên cứu, các tổ chức thực hiện khảo sát, điều tra những loài vượn, dơi, ong… để theo dõi diễn biến tàu nguyên rừng.

Xây dựng kế hoạch liên kết với những tổ chức quốc tế, khu bảo tồn Nakai Nam Theun – Lào. Mục đích trao đổi thông tin; cũng như thực hiện tốt được công tác bảo tồn đa dạng sinh học liên biên giới; mở rộng và phát triển vùng phụ cận của VQG.

vườn quốc gia Vũ Quang

Tiềm năng du lịch sinh thái của vườn quốc gia Vũ Quang

Vườn quốc gia Vũ Quang có:

 • Hệ sinh thái đa dạng phong phú với nhiều kiểu khác nhau từ vùng núi cao cho đến vùng đồng bằng.
 • Là nơi phát hiện hai loài thú mới.
 • Có ưu thế của rừng nhiệt đới ấm, cảnh quan, địa hình đa dạng.

Đây chính là những thuận lợi để VQG Vũ Quang trở thành địa điểm du lịch sinh thái đầy tiềm năng. Nếu được đầu tư để phát triển du lịch sinh thái, VQG sẽ mang lại ý nghĩa lớn trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; giảm tình trạng khác thác tài nguyên rừng, săn bắt động vật hoang dã trái phép; giảm được ngân sách nhà nước; mở rộng ngành nghề kinh doanh; nâng cao đời sống của người dân…

Bên cạnh đó, vườn quốc gia Vũ Quang còn là một khu di tích lịch sử ghi dấu các sự kiện lịch sử của khởi nghĩa Cần Vương chống Pháp do Phan Đình Phùng lãnh đạo vào cuối thế kỷ 19. Mặc dù đã trải qua hơn một thế kỷ nhưng tại đây vẫn còn lưu lại dấu tích của những người anh hùng bất khuất, kiên trung của dân tộc.

rừng ngập mặn cần giờ việt nam

Rừng ngập mặn cần giờ khu dự trữ sinh quyển số 1 Việt Nam

Rừng ngập mặn cần giờ là một quần thể bao gồm các loại động, thực vật trên cạn và thủy sinh. Được hình thành ở hạ lưu hệ thống sống Đồng Nai – Sài Gòn. Nằm cách cửa ngõ Đông Nam TP Hồ Chí Minh hơn 50km. Rừng ngập mặn cần giờ là một trong những cánh rừng đẹp nhất Đông Nam Á.

Lịch sử hình thành rừng ngập mặn Cần Giờ

Trước đây, khi chưa có tác động từ con người. Rừng ngập mặn Cần Giờ có khung cảnh hoang sơ, tự nhiên với hệ động, thực vật rất phong phủ. Tuy nhiên, chiến tranh xảy ra rừng ngập mặn Cần Giờ trở thành giao thông huyết mạch. Là cửa gỡ yết hầu vào Sài Gòn. Người Mỹ đã biến rừng thành “một vùng đất chết” bởi chục nghìn lít chất hóa học và triệu tấn bom đạn. Đã khiến nơi này trở nên không có sự sống.

Ngày 28/2/1978 Trung ương chuyển giao huyện đảo Cần Giờ từ tỉnh Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Ngay lập tức Đảng bộ và chính quyền Sài Gòn đã chỉ đạo cho Sở Nông Nghiệp và PTNT Tp Hồ Chí Minh kết hợp với UBND huyện Cần Giờ (trước đây là huyện Duyên Hải) huy động sức người, sức của khôi phục lại hệ sinh thái Rừng Ngập Mặn Cần Giờ.

rừng ngập mặn cần giờ việt nam

Hiện nay, diện tích rừng xanh Cần Giờ được bao phủ hơn 31 nghìn ha. Trong đó có hơn 11 nghìn ha được nuôi tái sinh tự nhiên, 20 nghìn ha rừng trồng.

UNESCO đã công nhận rừng ngập mặn Cần Giờ là khu dự trữ sinh quyển thế giới. Với hệ động, thực vật đa dạng, phong phú. Nơi đây được công nhận là một trong những khu du lịch trọng điểm của Việt Nam.

Hệ sinh thái rừng ngập mặn Cần Giờ

Sau hơn 40 năm khôi phục, giờ đây rừng Cần giờ đã trở thành một trong những khu rừng ngập mặn lớn nhất nước ta. Với cảnh quan tươi đẹp, hệ thống động thực vật rất đa dạng và phong phú cả về số lượng và chủng loại. Theo tài liệu nghiên cứu và báo cáo của các nhà khoa học, hiện nay thành phần động thực vật của rừng ngập mặn Cần Giờ như sau:

 1. 157 loại thực vật thuộc 76 họ. Trong đó, có 35 loại cây rừng ngập mặn thuốc 24 họ, 36 chi.
 2. Khu hệ động vật thủy sinh, không xương sống có 70 loại thuộc 44 họ: tôm Sú, Cua biển, sò Huyết, tôm Thẻ Bạc,…
 3. Khu hệ cá: có 137 loài thuộc 39 họ: cá Bông Lau, cá Ngát, cá Dứa,…
 4. Khu hệ bò sát, lưỡng thê: có 31 loài bò sát, 9 loài lưỡng thê: Hổ Mang chúa,  Kỳ đà nước, cá Sấu Hoa cà, trăn Gấm,…
 5. Khu hệ chim: có 130 loài, 47 họ, 17 bộ: Diệc xám, Bồ nông chân xám, Vạc, Giang sen, Già Đẫy…
 6. Khu hệ thú: có 19 loài, 13 họ, 7 bộ như: Khỉ đuôi dài, Mèo Rừng, Nhím, Cầy vòi đốm…

Bên cạnh đó, rừng còn có nhiều loại cây. Chủ yếu là mấm trắng, bần trắng, bần trắng, quần hợp đước đôi, bần trắng cùng xu ổi. Cây ô rô, bần chua, ráng, dừa lá. Cây nông nghiệp có khoai mỡ, lúa, dừa, các loại đậu, cây ăn quả.

Vai trò của rừng ngập mặn cần giờ

Từ những cánh rừng hoang xơ. Hiện nay rừng ngập mặn Cần Giờ được mệnh danh là “lá phổi xanh” của thành phố Hồ Chí Minh. Với tác dụng chính là hấp thụ khí độc thải ra từ khói xe máy, từ các khu sản xuất công nghiệp. Bên cạnh đó rừng giúp trả lại dưỡng khí oxy cho môi trường. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường tại Sài Gòn và các khu vực lân cận.

Một số vai trò chính của rừng ngập mặn Cần Giờ

 • Ngoài ra rừng ngập mặn Cần Giờ có vai trò quan trong trong việc hạn chế thiệt hại do bão lũ. Đây là nguồn cung cấp thức ăn và khu vực sinh trưởng cho các loại thủy hải sản và động vật.
 • Các loại cây như cây lức, cây ô rô, cây xu, cây chùm gọng,… Trong dùng ngập mặn cần giờ còn được dùng để làm thuốc. Trước đây bộ đội ta thường dùng cây rừng để chữa bệnh.
 • Một nguồn lợi quan trọng khác không thể không kể đến chính là nguồn lợi về thủy hải sản. Rừng ngập mặn Cần Giờ rất nhiều loại tôm, cá có giá trị kinh tế cao như: Cá chẽm, cá mú, cá ngát, tôm sú, tôm thẻ, sò huyết,…
 • Lá cùng các bộ phận của cây khi rụng xuống sẽ phân hủy thành mùn bả hữu cơ. Đây chính là nguồn thức ăn dồi dào cho các loại động vật dưới nước. Nghề nuôi tôm, sú, nghêu sò phát triển từ năm 1993 cho tới nay chính. Là kết quả của việc phục hồi thành công rừng ngập mặn Cần Giờ.
 • Bên cạnh đó, cây rừng còn cung cấp củi gỗ. Được dùng làm bột giấy, ván dăm, ván ghép, vỏ cây dùng để sản xuất tanin dùng nhuộm vải lưới, làm keo dán. Có thể khai thác cây trong rừng lâu dài vì cây có khả năng phục hồi nhanh. Lá cây mắm được dùng làm thức ăn cho gia súc.

Vai trò đối với biến đổi khí hậu

Thực tế đã chứng minh rằng rừng Cần Giờ mang lại rất nhiều giá trị to lớn. Trước sự đe dọa của biến đổi khí hậu. Góp phần giảm thiểu đến 50% năng lượng tác động từ sóng biến. Ngăn ngừa nước biển dâng cao cũng như góp phần bảo vệ dân cư và cơ sở hạ tầng ven biển.

rừng ngập mặn cần giờ

Rừng ngập mặn Cần Giờ giúp giảm độ cao của sóng biển khi đi qua dải rừng ngập mặn. Mức biến đổi khoảng 80% tức là từ 1,4m xuống còn 0,3m. Theo nghiên cứu rừng trồng khoảng 5 tuổi có chiều rộng 1,5km. Sẽ giúp giảm độ cao của sóng biển từ 1m ở ngoài khơi xuống chỉ còn 0,05m khi vào đầm bờ cua, giúp bờ không bị xói lở.

Từ khi khôi phục rừng, sản lượng thủy hải sản được khai thác ngày cào cao. Nghề nuôi sò, nghêu, tôm sú phát triển nhanh hơn. Góp phần rất quan trọng trong việc chuyển đối cơ cấu nông nghiệp tại địa phương. Xóa đói giảm nghèo, phát triển xã hội cũng như cải thiện đời sống nhân dân.

Hiện nay, rừng nghập mặn Cần Giờ đã trở thành điểm du lịch sinh thái lý tưởng. Là một phần không thể thiếu của khu đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Do vậy mỗi chúng ta cần có ý thức bảo vệ rừng. Thiết lập lên một bức tường xanh vững chắc. Bên cạnh đó chúng ta cần phải mạnh dạn thay đổi nhiều hơn theo tiêu chí phát triển bền vững.

vườn quốc gia yok đôn

Vườn quốc gia Yok đôn – khu rừng đặc dụng lớn nhất Việt Nam

Vườn quốc gia Yok Đôn là vườn quốc gia duy nhất ở Việt Nam bảo tồn khu rừng khộp. Một kiểu rừng đặc trưng với các cây thuộc họ Dầu lá rộng. Đặc biệt, nơi đây không chỉ là bảo tồn hệ sinh thái đặc biệt mà còn là địa điểm khám phá thiên nhiên, du lịch sinh thái bổ ích cho nhiều du khách.

Vườn quốc gia Yok Đôn – Hệ sinh thái phong phú

Vườn quốc gia Yok Đôn nằm ở 2 tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk. Với diện tích rộng lớn, hệ sinh thái động thực vật đa dạng hàng đầu cả nước, điển hình là khu rừng khộp. Chính vì vậy mà vườn quốc gia này được xếp vào loại A trong các khu bảo vệ có tầm quan trọng quốc tế.

Khu rừng có diện tích lõi lên đến 115.545 ha, được chia thành 3 phân khu rõ rệt. Đầu tiên là khu bảo vệ nghiêm ngặt 80.947 ha, thứ hai là khu phục hồi sinh thái 30.426 ha và thứ ba là khu dịch vụ hành chính 4.172 ha. Ngoài ra, vườn quốc gia còn có vùng đệm rộng 133.890 ha.

vườn quốc gia yok đôn

Hệ sinh thái rừng khộp

Cứ nhắc đến đây là khu rừng có hệ sinh thái rừng khộp. Nhưng có thể nhiều người chưa biết rõ về loại rừng này. Đây là khu rừng cây thưa, rụng lá vào mùa khô điển hình của các loại cây như dầu lông, dầu đồng, dầu trà beng,… Ngoài ra, hệ thực vật tại đây rất đa dạng và phong phú. Cụ thể, có tới 858 loài, trong đó có 116 loài cây gỗ có giá trị cao như giáng hương, cà te, trắc, cẩm lai, chiêu liêu đen,… Thêm nữa, khu rừng còn có hơn 100 loài cây thuốc quý như địa liền, hà thủ ô, mã tiền, thiên niên kiện, sâm bố chính,… Và nhiều loại làm cảnh, cung cấp nguyên liệu đan lát, thủ công mỹ nghệ cho người dân.

Đa dạng các loài động vật quý hiếm

Ngoài hệ sinh thái thực vật thì số lượng động vật tại đây cũng là con số ấn tượng. Có đến 489 loài, gồm 67 loài thú; 196 loài chim; 46 loài bò sát; 15 loài lưỡng cư và hơn 100 loài côn trùng đặc trưng của khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt, vườn quốc gia Yok Đôn có 36 loài động vật quý hiếm của khu vực Đông Dương. Có 17 loài động vật được ghi trong sách đỏ thế giới cần được bảo vệ gồm:

 • Chim công.
 • Voi.
 • Hổ.
 • Báo.
 • Trâu rừng.
 • Gà lôi.
 • Bò sừng xoắn.
 • Hươu sao.
 • Nai cà tông.
 • Kỳ đà nước.
 • Chim sáo.
 • Sơn dương.
 • Phượng hoàng.
 • Chìa vôi Mê Kông.
 • Quắm lớn.

Sự thú vị của vườn quốc gia Yok Đôn là vùng đệm. Có sự sinh sống của nhiều bản làng định cư lâu đời như buôn Đrang Phốk, Jang Lành, Buôn Đôn… Kết hợp với các dân tộc thiểu số như Ê đê, M’nông, Lào, Tày, Mường,… Đã tạo nên bản sắc phong phú, sự thú vị cuốn hút giữa núi rừng Tây Nguyên.

Vườn quốc gia Yok Đôn – Địa điểm du lịch mới lạ hấp dẫn du khách

Ngoài hệ sinh thái đa dạng, phong phú cuốn hút du khách đến tham quan. Tại đây người dân buôn làng đã xây dựng các hoạt động vui chơi giải trí thú vị. Cho du khách ghé thăm như đạp xe dưới tán rừng xanh mát, chèo thuyền độc mộc, đi bộ leo núi,…

Những con thác đổ ào ào đến mê người

Thác Bảy Nhánh chính là nơi duy nhất dòng sông Sêrêpốk chia làm 7 nhánh. Đổ ào tạo thêm chút ồn ào, náo nhiệt cho khu rừng. Dòng sông trong xanh soi bóng những tán cây cổ thụ. In hình những ghềnh đá ẩn chứa bên trong lòng. Hay du khách có thể ghé đến Thác Phật ẩn sâu trong rừng già. Với muôn hình muôn vẻ của nhiều tảng đá tạo nên sự thích thú bất ngờ. Ngoài ra, còn có những dòng suối mang đến nhiều cơ hội bơi lội, câu cá cho du khách như suối Đắk Ken, Đắk Lau, Đắk Te,…

Chinh phục đỉnh Yok Đôn

Leo núi là hoạt động thể thao được nhiều người yêu thích. Bởi chúng không chỉ để rèn luyện sức khỏe mà còn giúp du khách thỏa sức ngắm nhìn toàn cảnh khu rừng khộp trùng trùng điệp điệp. Nhưng, nếu bạn có ý định xấu khi leo núi như chặt cây, săn bắt thú,… Thì thần rừng sẽ không bỏ qua cho bạn đâu nhé!

Trải nghiệm một ngày làm kiểm lâm

Đây là hoạt động đặc biệt ý nghĩa đối với mỗi người khi đến với vườn quốc gia Yok Đôn. Du khách có thể đăng ký tham gia làm kiểm lâm một ngày. Mặc trên người đồng phục và vật dụng cần thiết,. Cùng đi tuần tra xung quanh khu rừng để có thể tận mắt nhìn thấy tầng tầng lớp lớp các loại cây, các con vật có thể sẽ xuất hiện. Từ đó, du khách sẽ cảm nhận được sự sống của khu rừng. Để trân quý hơn những điều tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng.

Một nhánh lanh trong vườn quốc gia yok đôn
Một nhánh lanh trong vườn quốc gia yok đôn

Khám phá bản sắc dân tộc trong buôn làng

Với một số người không thích đi vào rừng sâu khám phá. Thì hoạt động tìm hiểu bản sắc dân tộc ở các buôn làng sẽ là gợi ý thú vị cho chuyến đi. Mỗi người sẽ có thể được tìm hiểu về các nét văn hóa đặc sắc của từng dân tộc. Thưởng thức các món ăn truyền thống. Tham gia múa cồng chiêng Tây Nguyên,…

Tất cả hoạt động thú vị, hấp dẫn hứa hẹn mang đến những trải nghiệm chưa từng có cho nhiều người.

Vườn quốc gia Yok Đôn – Nhiều nguy cơ tiềm ẩn

Nhắc đến vườn quốc gia Yok Đôn, không chỉ là hệ sinh thái đặc trưng phong phú. Hoạt động du lịch hấp dẫn mà còn là những nguy cơ tiềm ẩn trong đó. Nơi đây cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ nạn chặt phá rừng, lâm tặc, săn bắt thú quý,…

Hệ thực vật đang phải đấu tranh với sự xâm lấn đất đai, nguy cơ cháy rừng, lâm tặc khai thác gỗ,… Chính những nguy cơ đó đang làm cho khu rừng bị đe dọa về diện tích và thực vật phong phú.

Săn bắt voi, lấy ngà voi,… cũng là nguy cơ đe dọa đến số lượng voi trong khu rừng Yok Đôn. Ngoài ra, một số loại động vật quý giá cũng đang bị đe dọa bởi nhiều yếu tố khách quan và chủ quan.

Vườn quốc gia Yok Đôn là một trong số những khu rừng đặc trưng hàng đầu tại nước ta, không chỉ là nơi bảo tồn quý giá mà còn lại địa điểm lý thú để du khách có thể khám phá, tìm hiểu về thiên nhiên. Để hệ sinh thái mãi mãi xanh tươi, phong phú và đa dạng thì chúng ta cần phải biết yêu thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên bằng những hành động cụ thể và thiết thực nhất.