Chính sách bảo mật

Chính sách này được cập nhật lần cuối vào ngày 1 tháng 10 năm 2019.

Chính sách bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng quyền riêng tư của bạn và chúng tôi muốn bạn biết cách chúng tôi thu thập, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ thông tin của bạn. Ngoài chính sách quyền riêng tư này, người dùng của trang web Việt Nam Forestry nên tham khảo các điều khoản sử dụng của chúng tôi cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện cụ thể nào mà chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi thu thập thông tin gì

Thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi: Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của tất cả khách truy cập vào trang web của Việt Nam Forestry. Chúng tôi nhận và lưu trữ thông tin bạn nhập trên các trang web của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi theo bất kỳ cách nào khác, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại. Điều này bao gồm thông tin bạn gửi trên các biểu mẫu, chẳng hạn như biểu mẫu yêu cầu cuộc hẹn. Một số biểu mẫu thu thập thông tin nhạy cảm, như thông tin sức khỏe, cần thiết để chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn.

Thông tin chúng tôi thu thập tự động: Khi bạn tương tác với các trang web của chúng tôi, một số thông tin nhất định về việc bạn sử dụng các trang web của chúng tôi sẽ được thu thập tự động. Thông tin này bao gồm thông tin về máy tính và kết nối, chẳng hạn như số liệu thống kê về lượt xem trang của bạn, lưu lượng truy cập đến và từ trang web của chúng tôi, URL giới thiệu, địa chỉ IP của bạn và số nhận dạng thiết bị. Thông tin này cũng có thể bao gồm lịch sử giao dịch và thông tin nhật ký web của bạn, cách bạn tìm kiếm trang web của chúng tôi, trang web bạn nhấp vào từ trang web hoặc email của chúng tôi, cho dù và khi bạn mở email của chúng tôi và các hoạt động duyệt web của bạn trên các trang web khác.

Phần lớn thông tin này được thu thập thông qua cookie, cũng như thông qua trình duyệt web hoặc thiết bị của bạn (ví dụ: địa chỉ IP, địa chỉ MAC, phiên bản trình duyệt…).

Cách chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho những thứ như:

  • Tối ưu hóa hiệu suất và trải nghiệm người dùng của các trang web của chúng tôi
  • Điều hành, đánh giá và cải thiện kinh doanh của chúng tôi
  • Thực hiện các đơn đặt hàng và yêu cầu cho các sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin
  • Xử lý, theo dõi và xác nhận đơn hàng trực tuyến
  • Tiến hành nghiên cứu và phân tích
  • Giao tiếp với bạn về tài khoản của bạn, các sự kiện và khảo sát đặc biệt

Bảo mật

Khi bạn đang truy cập trang web của Việt Nam Forestry, chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân dưới sự kiểm soát của chúng tôi và hạn chế quyền truy cập của những thông tin này. Trang web Việt Nam Forestry sử dụng công nghệ mã hóa, như Lớp cổng bảo mật (SSL), để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình vận chuyển dữ liệu. Chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật của thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn có thể cung cấp.

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cần cập nhật chính sách bảo mật của mình khi thay đổi công nghệ và phục vụ cho sự phát triển. Nếu chúng tôi thực hiện các thay đổi quan trọng đối với chính sách quyền riêng tư, chúng tôi sẽ đăng một thông điệp nổi bật trên trang web của chúng tôi.